ข่าวประชาสัมพันธ์

 
   
   
   
   
   
   
   
  สนามแบดมินตัน
ลำดับ
วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
Login
1
25/7/2024
ปิด
ปิดบริการอาคารพลศึกษาทุกส่วน (จัดสถานที่ จับฉลากร้านค้าตลาดนัด KU)

 
 
สนามฟุตซอล
ลำดับ
วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
Login
1
25/7/2024
เปิด

เปิดระบบจองสนามเวลา 09.00 น.
ขณะนี้เวลา 8:17:55 AM

2
25/7/2024
เปิด

เปิดระบบจองสนามเวลา 09.00 น.
ขณะนี้เวลา 8:17:55 AM