199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
 
โทรศัพย์ 0-3835-4582 ต่อ 2615 โทรสาร 0-38 768850