ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)

จองสำหรับนิสิตหญิง (จองห้อง TCAS 1-4 วันที่10-12 มิ.ย.67) ระบบเปิดจอง 10.00 น.เป็นต้นไป

นิสิตหญิง
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง/เทอม
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักหญิง
ปรับอากาศ

จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 5-12 มิ.ย.67

ห้องพักหญิง
พัดลม
จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 5-12 มิ.ย.67
-

 

จองสำหรับนิสิตหญิง (จองห้อง TCAS 1-4 วันที่5-12 มิ.ย.67) ระบบเปิดจอง 10.00 น.เป็นต้นไป

นิสิตชาย
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง/เทอม
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักชาย
ปรับอากาศ
จจองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 5-12 มิ.ย.67
ห้องพักชาย
พัดลม
จองห้อง TCAS 1-4 วันท ี่5-12 มิ.ย.67

-

 
เบอร์ติดต่อหอพักนิสิต 065-716-2623