ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)

หน้าหลัก

***คุณอยู่ในหน้าจองห้องชาย ประเภทพัดลม 4 คน/ห้อง***

กรอกเลขที่บัตรประชาชน ** 13 หลัก ##ไม่เว้นช่องว่าง##

พิมพ์ใบ Bill Payment (สำหรับนิสิตที่จองแล้ว) เข้าจองห้องพัก [ปรับอากาศ 4 คน/ห้อง]

** ปุ่ม Login ขึ้นเวลา 09.00 น. หากถึงเวลาให้กด Ctrl+R หรือ F5 หรือ Refresh อีกครั้ง**

**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก โทร 065-716-2623