ระบบจองห้องพักนิสิต

 

กรอกเลขที่บัตรประชาชน ** 13 หลัก ##ไม่เว้นช่องว่าง##

 

***ไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ****

 

 

**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 0-3835-4580-6 ต่อ 2666 ** 038-768811-5 ต่อ 0