ข้อมูลการขอใชพื้นที่้ อาคารพลศึกษา/สนามแบดมันตัน

ย้อนกลับ

|<<<<<<<<<<<< พฤษภาคม 2567 >>>>>>>>>>>>|
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      1

2

*ปิดบริการอาคารพลศึกษาทุกส่วน (จัดสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร)
3

*ปิดบริการ
4

*ปิดบริการ
5

*ปิดบริการ
6

*ปิดบริการ
7

*ปิดบริการ
8

*ปิดบริการ
9

*ปิดบริการ
10

*ปิดบริการ
11

12

13

*ปิดบริการ
14

*ปิดบริการ
15

*ปิดบริการ
16

*ปิดบริการ
17

*ปิดบริการ
18

*ปิดบริการ
19

*ปิดบริการ
20

*ปิดบริการ
21

*ปิดบริการ
22

*ปิดบริการ
23

*ปิดบริการ
24

25

26

27

28

29

30

31

 

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน