ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)

จองสำหรับนิสิตหญิง

นิสิตหญิง
ประเภท 4 คน/ห้อง/คน/เทอม
ห้องพักหญิง
ปรับอากาศ
ห้องพักหญิง
พัดลม

 

จองสำหรับนิสิตชาย

นิสิตชาย
ประเภท 4 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักชาย
ปรับอากาศ
ห้องพักชาย
พัดลม

 
เบอร์ติดต่อหอพักนิสิต 065-716-2623