ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)

จองสำหรับนิสิตหญิง (จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13-20 มิ.ย. 66) ระบบเปิดจอง 09.00 น.เป็นต้นไป

นิสิตหญิง
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง/เทอม
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักหญิง
ปรับอากาศ

จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13-20 มิ.ย. 66

ห้องพักหญิง
พัดลม
จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13-20 มิ.ย. 66
-

 

จองสำหรับนิสิตชาย (จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13 -20 มิ.ย. 66)

นิสิตชาย
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง/เทอม
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักชาย
ปรับอากาศ
จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13-20 มิ.ย. 66
ห้องพักชาย
พัดลม
จองห้อง TCAS 1-4 วันที่ 13-20 มิ.ย. 66

-

 
เบอร์ติดต่อหอพักนิสิต 065-716-2623