ระบบแจ้งซ่อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายการแจ้งซ่อม

ย้อนกลับ
ลำดับ
เลขห้อง
ชื่อ-สกุล
รายการ
วันที่แจ้ง
วันที่ซ่อม
1
F1404
ดร.อุเทน สุปัตติ

1) ห้องน้ำ กระเบื้องผนังหลุดร่อน

2) สีห้องนอน หลุดร่อน

3) น้ำรั่วเข้าขอบหน้าต่าง

4) ปลวกเข้าห้อง

 


26/10/2022 02:30:42
28-03-2023
2
F1404
ดร.อุเทน สุปัตติ

ตู้เก็บเสื้อผ้า พื้นผุและขึ้นรา

 


26/10/2022 10:48:13
28-03-2023
3
503
นางสาววนิดา คำประไพ

เต้ารับปลั๊กไฟที่ระเบียงใช้งานไม่ได้


29/10/2022 18:57:50
28-03-2023
4
711
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์
port lan ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีสัญญาณ)
22/11/2022 03:02:17
28-03-2023
5
807
นางสาวรุจิเรข เกษมโชติพัฒน์

ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำไหลเบามาก


28/11/2022 13:54:24
28-03-2023
6
703
นายสิริภัทร บุญปิยะ

ท่อน้ำใต้ซิงค์ล้างจานรั่ว


16/01/2023 10:59:22
28-03-2023
7
810
นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ

หลอดไฟส่องสว่างทางเดินส่วนกลาง บริเวณหน้าห้องพัก 810-811 ไม่ติดค่ะ


30/01/2023 20:59:39
21-03-2023
8
911
นางสาวงามสิริ วิฑูรย์พันธุ์

ไฟทางเดินหน้าห้อง 911 ไม่ติด


01/02/2023 10:25:38
28-03-2023
9
606
นางสาววราภรณ์ ด่านศิริ

สายฉีดชำระรั่ว


04/02/2023 19:16:53
28-03-2023
10
404


13/03/2023 22:04:05
28-03-2023
11
404


13/03/2023 22:06:03
28-03-2023
12
S812
บงกช ชัยเชาวรินทร์
ใต้ซิงส์ล้างจานท่อน้ำรั่ว
28/03/2023 19:53:47
30-03-2023
13
F2304
สวรรยา วิงวร
สสสสสสส
29/03/2023 18:25:40
30-03-2023
14
F2304
สวรรยา วิงวร
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้ารั่ว โถฉี่รั่ว
บานเกร็ดเปิดปิดไม่ได้ มุ้งรวดเป็นรูเสื่อมสภาพ ประตูห้องน้ำขอบย่างหลุด
03/04/2023 16:25:53
15
F2407
พนอ รวยสูงเนิน
ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจานรั่ว
03/04/2023 19:10:02
16
A906
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ขอบประตูไม้ มีปลวกขึ้น
บริเวณที่เป็นไม้ มีปลวกทุกที่
10/04/2023 20:06:17
17
A906
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
10/04/2023 20:57:45
18
F1301
อ.นิตยา โหราเรือง
อ่างล้างหน้า อุดตัน ราดน้ำยาก็ไม่หาย
30/04/2023 21:14:46
19
807
รุจิเรข เกษมโชติพัฒน์
ก็อกน้ำอ่างล้างจาน น้ำหยดและมีเสียงดังจากก๊อกนิำ
09/05/2023 17:59:00