ระบบแจ้งซ่อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายการแจ้งซ่อม

ย้อนกลับ
ลำดับ
เลขห้อง
ชื่อ-สกุล
รายการ
วันที่แจ้ง
หมายเหตุ
1
F2304
สวรรยา วิงวร
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้ารั่ว โถฉี่รั่ว
บานเกร็ดเปิดปิดไม่ได้ มุ้งรวดเป็นรูเสื่อมสภาพ ประตูห้องน้ำขอบย่างหลุด
03/04/2023 16:25:53
 
2
F2407
พนอ รวยสูงเนิน
ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจานรั่ว
03/04/2023 19:10:02
 
3
A906
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ขอบประตูไม้ มีปลวกขึ้น
บริเวณที่เป็นไม้ มีปลวกทุกที่
10/04/2023 20:06:17
 
4
A906
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
10/04/2023 20:57:45
 
5
F1301
อ.นิตยา โหราเรือง
อ่างล้างหน้า อุดตัน ราดน้ำยาก็ไม่หาย
30/04/2023 21:14:46
 
6
807
รุจิเรข เกษมโชติพัฒน์
ก็อกน้ำอ่างล้างจาน น้ำหยดและมีเสียงดังจากก๊อกนิำ
09/05/2023 17:59:00