ประกาศ

*** ระบบเปิดจองห้อง เวลา 11.00 น. ภาคฤดูร้อน ปี 2566***

วันที่ 1-10 เม.ย.66 นิสิตทุกชั้นปี

วันที่ 11-18 เม.ย.66 นิสิตหอนอกจอง

ชำระเงิน 1-19 เม.ย.66 เท่านั้น

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

เวลา 00:34:26

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623