ประกาศ

*** ระบบเปิดจองภาคต้น ปี 2567***

**จองห้องพักห้องเดิม 1-10 มีนาคม 67**

จองย้ายห้อง 11-17 มีนาคม 67

 

***ชำระเงิน 1-30มีนาคม 2567เท่านั้น***

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

 

เวลา 22:05:56

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623