รายงานการชำระค่าธรรมเนียม

รหัสหรือชื่อ
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล(โอน)
เวลา
วันที่
จำนวนเงิน
ปี
เทอม
ห้อง
ธนาคาร
1
ปิยธิดา สุวรรณดี
22:03:20 01/12/2023 558 66 10 6312 SCB
2
MISSTANYAMART INKHOR
22:03:14 01/12/2023 920 66 10 8221 KTB
3
นางสาว ภูสุดา แก้วอ่
22:00:35 01/12/2023 311 66 10 8506 GSB
4
น.ส. ญาดา สถานสถิตย์
21:59:25 01/12/2023 316 66 10 6304 KBANK
5
SIRIYAKORN NA
21:42:37 01/12/2023 305 66 10 8306 BAY
6
โชษิตา ริมท่าม่วง
21:34:42 01/12/2023 661 66 10 8524 SCB
7
ชัญญา เฉลิมเทวี
21:27:01 01/12/2023 456 66 10 4312 SCB
8
MR.KRITTAMET DEESAWA
20:56:24 01/12/2023 216 66 10 2510 KTB
9
MISSPANIDA THIAMTHON
20:41:33 01/12/2023 480 66 10 6306 KTB
10
MISSSUPA WADEE SAENL
20:33:38 01/12/2023 580 66 10 5317 KTB
11
น.ส. พิมพ์ผกา สุภายอ
20:23:36 01/12/2023 855 66 10 7510 KBANK
12
ชนากานต์ บารมีปกป้อง
20:21:49 01/12/2023 650 66 10 6314 SCB
13
MR.KRITSADA PITINANO
20:20:19 01/12/2023 630 66 10 2410 KTB
14
น.ส. ชนัญชิดา เต็มอง
20:05:29 01/12/2023 503 66 10 8106 KBANK
15
ปวริศา ฉันทสุจริต
20:05:21 01/12/2023 696 66 10 6311 SCB
16
MISS VAVEE IMSAMRAN
19:50:27 01/12/2023 602 66 10 8522 KTB
17
ณัฐธิดา โพธิพันธ์
19:47:44 01/12/2023 726 66 10 7304 SCB
18
พรชิตา ใยอินทร์
19:08:29 01/12/2023 548 66 10 4412 SCB
19
MISSPANIDA JANYOI
19:04:34 01/12/2023 957 66 10 8407 KTB
20
น.ส. ณิชา วังงาม
19:02:53 01/12/2023 1006 66 10 8520 KBANK
21
นาย พฤฒิวุฒิ ยุทธชนะ
18:53:40 01/12/2023 426 66 10 1408 GSB
22
ธนัยชนก ไชยทะเศรษฐ์
18:24:21 01/12/2023 100 011223182352 011223182352 011223182352 SCB
23
รพีภัทร ล้อซ้ง
18:21:13 01/12/2023 346 66 10 2117 SCB
24
MR. ANUSORN KAEWMANE
17:47:05 01/12/2023 708 66 10 2304 KTB
25
MR. THANAPHAT PAKHIA
17:46:29 01/12/2023 374 66 10 1313 KTB
26
อัญชลี จันทร์สาลี
17:39:27 01/12/2023 430 66 10 7413 SCB
27
น.ส. ณิชากร ฉันทวศิน
17:37:37 01/12/2023 316 66 10 8104 KBANK
28
MR.THAPORN PHAETBAND
17:36:43 01/12/2023 4275 66 02 3309 KTB
29
PRANEE BAOTIEN
17:28:14 01/12/2023 90.75 66 10 0000 KTB
30
น.ส. สุภัชชา ชังโชติ
17:22:52 01/12/2023 436 66 10 6323 KBANK
31
น.ส. ณิชารัศม์ ทองแก
17:22:28 01/12/2023 527 66 10 6504 KBANK
32
BOONTIKA SUPAPOL
17:22:11 01/12/2023 359 66 10 3316 KTB
33
ปิ่นศรา คลื่นบรรเลง
17:12:44 01/12/2023 4275 66 02 3305 SCB
34
อาภัสรา อุทธา
17:11:49 01/12/2023 276 66 10 4104 SCB
35
MISS NANNAPHAT KRITT
17:09:44 01/12/2023 726 66 10 7304 BBL
36
BUNCHANIKA KAEOTHUEN
16:29:52 01/12/2023 292 66 10 5403 KTB
37
MISSNATTICHA YAISOMP
16:01:02 01/12/2023 419 66 10 7519 KTB
38
ปาริชาต เสียงใส
15:57:43 01/12/2023 1006 66 10 8520 SCB
39
ปัญฑิตา แก้วใหญ่
15:44:51 01/12/2023 650 66 10 6314 SCB
40
น.ส. ณัฐวรรณ ทิพย์ธั
15:37:42 01/12/2023 176 66 10 8213 KBANK
41
ณิชนันทน์ บูรณะธาราร
15:27:58 01/12/2023 584 66 10 7422 SCB
42
MISSRATANAWALEE SASA
15:27:36 01/12/2023 479 66 10 8304 KTB
43
CHUTIMA MANGKANG
15:20:09 01/12/2023 516 66 10 5115 KTB
44
MISSRUHAIYAH LOHNI
15:02:03 01/12/2023 5310 66 02 5312 KTB
45
นางสาว ฐิติรัตน์ พรห
14:53:30 01/12/2023 902 66 10 4514 GSB
46
MISSSUPADSARA JARANY
14:47:49 01/12/2023 486 66 10 6413 KTB
47
เกศกนก รามแป้น
14:45:03 01/12/2023 441 66 10 8219 SCB
48
นาย วัชรพงษ์ เนื่องค
14:12:57 01/12/2023 186 66 10 3208 KBANK
49
เนตรนภา สุระคำแหง
14:08:34 01/12/2023 747 66 10 6507 SCB
50
นาย ธนเชษฐ์ พุทธจักร
13:59:12 01/12/2023 482 66 10 1503 KKP
51
จิตติมา ทองพูล
13:53:05 01/12/2023 607 66 10 6220 SCB
52
พัทธมน พันธุ์ภักดี
13:51:27 01/12/2023 316 66 10 8104 SCB
53
นิชานันท์ ชำนาญพล
13:46:24 01/12/2023 445 66 10 7320 SCB
54
MR.PICHAYA SOISING
13:39:48 01/12/2023 680 66 10 3117 KTB
55
MISS PANACHANOK CHAI
13:36:17 01/12/2023 506 66 10 6405 KTB
56
นาย วีรภัทร ธรรมชาติ
13:26:56 01/12/2023 411 66 10 2407 KBANK
57
MISSNATTHIDA PHROMWI
13:26:33 01/12/2023 404 66 10 6308 KTB
58
นางสาว เกื้อหทัย แก้
13:21:19 01/12/2023 446 66 10 8210 GSB
59
ธณกร รัตนวรชาติ
13:12:34 01/12/2023 600 66 10 5122 SCB
60
นาย ชนกันต์ บุญกระพื
13:10:42 01/12/2023 640 66 10 1501 KBANK
61
ธีริศรา วังวล
12:59:51 01/12/2023 454 66 10 6102 SCB
62
น.ส. ศศิธร ไชยพล
12:57:21 01/12/2023 398 66 10 6212 KBANK
63
MISS SIRINTIP CHANTA
12:55:21 01/12/2023 1092 66 10 7517 BBL
64
น.ส. วีรภรณ์ กลิ่นอุ
12:41:54 01/12/2023 298 66 10 6211 KBANK
65
MISSSUDTAPA KANJANAK
12:31:57 01/12/2023 283 66 10 4217 KTB
66
MISSAPISARA ROAKRATS
12:30:20 01/12/2023 359 66 10 5504 KTB
67
กิตติ ศิริจันทร์
12:25:19 01/12/2023 678 66 10 3212 SCB
68
MRS PATCHARAGAN AIEM
12:18:35 01/12/2023 265 66 10 4111 TTB
69
MISS NANTHATPORN KHA
12:13:57 01/12/2023 482 66 10 8320 BBL
70
วิรัลพัชร บูชาพันธ์
11:46:36 01/12/2023 289 66 10 8419 SCB
71
MISSPANIDA PODJANACH
11:25:14 01/12/2023 267 66 10 4308 KTB
72
นางสาว รมิดา รัตนถิต
11:07:30 01/12/2023 426 66 10 5121 GSB
73
นางสาว ณัฐณิชา เนียม
11:07:26 01/12/2023 584 66 10 7422 GSB
74
น.ส.นัทธมน กาละเมฆ
11:04:50 01/12/2023 492 66 10 5206 GSB
75
นรภัทร ชุติมาทิพากร
10:53:27 01/12/2023 1176 66 10 3407 SCB
76
ศุภวรรณ เสประธานนท์
10:38:38 01/12/2023 368 66 10 7202 SCB
77
น.ส. คัมภิรดา แดงแผน
10:34:36 01/12/2023 182 66 10 5214 KBANK
78
นางสาว จิราพัชร อุดม
10:04:01 01/12/2023 698 66 10 8517 GSB
79
นาย อุดมชัย บุญรอดชั
10:02:50 01/12/2023 4056.8 66 10 0000 KBANK
80
MISSTHANCHANOK MUENK
09:57:03 01/12/2023 974 66 10 6523 KTB
81
ชลิตา เปรมจินดา
09:50:22 01/12/2023 396 66 10 7420 SCB
82
วิภาดา เฟื่องย้อย
09:38:49 01/12/2023 842 66 10 6217 SCB
83
พณิชพล หิรัณยโกวิท
09:26:27 01/12/2023 430 66 10 1107 SCB
84
MISS PANCHANOK TITAL
09:06:18 01/12/2023 416 66 10 7207 KTB
85
MISSPHATCHADA SAIPRA
08:35:54 01/12/2023 224 66 10 5208 KTB
86
นาย ชนินทร์ วิลาวรรณ
08:34:10 01/12/2023 294 66 10 3314 KBANK
87
กีรติกร คำวิจารณ์
08:30:10 01/12/2023 573 66 10 1504 SCB
88
จิรัฏฐ์ สิทธิเดชากุล
08:10:56 01/12/2023 384 66 10 1105 SCB
89
พนัชกร หาญจิตร
08:02:11 01/12/2023 441 66 10 8219 SCB
90
MR.SATHANA MONGKHON-
07:33:44 01/12/2023 258 66 10 3109 KTB
91
นางสาว ปริญตา ประดิษ
06:58:57 01/12/2023 788 66 10 8303 GSB
92
ณดล เนตยานันท์
06:34:41 01/12/2023 570 66 10 2411 SCB
93
นาย หลง แซ่หยาง
06:34:33 01/12/2023 496 66 10 2518 KBANK
94
MISS KETSUDA CHANTAB
06:20:27 01/12/2023 440 66 10 5118 KTB
95
PANHA PEN
06:19:53 01/12/2023 254 66 10 2106 SCB
96
น.ส. กรรณนิกา บุญไชโ
05:44:11 01/12/2023 568 66 10 8222 KBANK
97
เบญจรัตน์ ริยะทา
02:38:13 01/12/2023 600 66 10 5122 SCB
98
MR.PUTHINART KUAKLAN
00:52:25 01/12/2023 167 66 10 3305 KTB
99
น.ส. ธนภรณ์ เพ็งอังค
00:40:26 01/12/2023 500 66 10 7109 KBANK
100
MR. ATHIPHONG KONKAE
00:35:45 01/12/2023 374 66 10 1313 KTB