ระบบแจ้งซ่อม หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

รายการที่ออกให้บริการแล้ว
ห้อง
ผู้แจ้ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
บันทึกซ่อม/ผลดำเนินงาน
วันแจ้งซ่อม
วันซ่อม
จนท/ซ่อม
6504
ธัญมน ปามา ราวเตียงที่4 โยกค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/27/2024
3/1/2024
oaswcs
7403
ณัฐชยา เชียงขวาง แจ้งซ่อมไฟโต๊ะที่ห้อง7403 เตียง1 ค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
7424
พิชชาพร พรวรากรณ์ อ่างล้างหน้าท่อตันค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
7424
พิชชาพร พรวรากรณ์ อ่างล้างหน้าท่อตันค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
7307
อุษา สุขมา ไฟที่โต๊ะไม่ติดค่ะ มาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อย ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
7218
อินทิรา พิมพ์เชื้อ ไฟกลางห้องเสีย1หลอด(ตัวด้านในห้องที่ติดกับประตูระเบียง),พัดลมมีเสียงดังขณะเปิด,ตัวกดล็อคของลูกบิดประตูหลุดเข้าไปอยู่ด้านในลูกบิด(บางครั้งเปิดห้องไม่ได้),ประตูมุ้งลวดหลุด แจ้งเจ้าหน้าที่ดูและให้แล้วนะครับ
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
7511
เกตน์นิภา ตันตินุกูล อ่างล้างหน้าท่อตัน ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/26/2024
3/1/2024
oaswcs
6318
สมฤทัย เยะยัง อ่างตัน ไฟหน้าประตูไม่ติด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/25/2024
3/1/2024
oaswcs
6314
กันติยา ทองมี หลอดไฟอ่านหนังสือโต๊ะ3 พังเปิดไม่ติด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/25/2024
3/1/2024
oaswcs
6519
ณัฐพร จันทร์ไพสนต์ ไฟโต๊ะไม่ติด เตียง1 ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/24/2024
3/1/2024
oaswcs
8212
ชญาภรณ์ ซุ้มสว่าง ส้วมตัน ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/24/2024
3/1/2024
oaswcs
8413
ณัฐกฤตา วงศ์มั่น ไฟที่โต๊ะเสียเปิดไม่ติดค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/24/2024
3/1/2024
oaswcs
8317
ศีรุษา รวงผึ้ง ซิงค์ น้ำไหลลงช้ามาก และท่อซิงค์น้ำรั่วค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/24/2024
3/1/2024
oaswcs
8209
สมิตา ธาดาศิลารวม ไฟที่โต๊ะเสียค่ะ เปิดไม่ติด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/23/2024
3/1/2024
oaswcs
6110
วันทยา เกื้อคลัง ฝักบัวพัง ซิงค์ล้างหน้าตัน แอร์น้ำหยด ค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/23/2024
3/1/2024
oaswcs
8305
ณัฐชา ลือไธสง ลูกบิดประตูห้องน้ำจะหลุด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/23/2024
2/26/2024
oaswcs
6510
อนัญญา มุ่งดี เก้าอี้หัก ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/22/2024
2/26/2024
oaswcs
8219
พนัชกร หาญจิตร ไฟระเบียงชั้น2ไม่ติดทั้งฝั่งเลยมาดูให้หน่อยค่ะมืดมาก ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/22/2024
2/26/2024
oaswcs
6424
อาทิตยา น้อยปาน ฟักบัวในห้องน้ำ บางครั้งมีน้ำหยด และที่เปิดปิดฟักบัวหลุดออกมาหลายครั้ง รบกวนเข้ามาเปลี่ยนให้ด่วนที่สุดนะคะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/22/2024
2/26/2024
oaswcs
1401
ปารเมศ รักไทย ไฟห้องและไฟห้องน้ำไม่ติดไฟโต๊ะไม่ติด1ตัว ดำเนินการแล้ว
2/22/2024
3/2/2024
oaswrs
7107
กรรณิการ์ ไพยการ หลอดไฟเสียหลอดกลางห้อง อ่างน้ำท่อตัน ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/22/2024
2/26/2024
oaswcs
8201
อริยา กุลโชติ ไฟโต๊ะเตียง4 ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/22/2024
2/26/2024
oaswcs
6321
เขมิกา จันทร์งาม อ่างล้างหน้าตัน ต้นไม้มันรอดเข้ามาทางระเบียง ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/21/2024
2/25/2024
oaswcs
8115
เพ็ญพิชชา สำราญจิตร์ อ่างล้างหน้าล้างหน้าท่อตัน ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/21/2024
2/25/2024
oaswcs
5122
ธณกร รัตนวรชาติ ไฟโต๊ะ3เปิดไม่ติด ดำเนินการแล้ว
2/21/2024
2/23/2024
oaswrs
5122
ธณกร รัตนวรชาติ ประตูล็อคไม่ได้ และมุ้งลวดปิดไม่สนิท ดำเนินการแล้ว
2/21/2024
2/23/2024
oaswrs
6305
สุนิสา นาคนาวา ไฟห้องน้ำเสีย อ่างล้างหน้าท่อตันอีกแล้วคับ! ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/21/2024
2/24/2024
oaswcs
3115
ถิรวัฒน์ อรุณไชย บันไดขึ้นเตียงหลุด ดำเนินการแล้ว
2/21/2024
2/23/2024
oaswrs
6107
พัชรพร พิมพาภรณ์ ฝ้าเพดานห้องน้ำ (ห้องส้วม) มีน้ำซึมจากข้างบน ทำการจ้างเหมาแก้ไขเสร็จแล้ว
2/21/2024
2/24/2024
oaswcs
7521
วริศรา คงมี หลอดไฟโต๊ะกระพริบเหมือนจะดับ เตียง4 ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/20/2024
2/24/2024
oaswcs
6208
ระพีพรรณ จักรแก้ว น้ำรั่วจากเพดานฝั่งติดกับห้องน้ำ ทำการจ้างเหมาแก้ไขเสร็จแล้ว
2/20/2024
2/24/2024
oaswcs
8402
ปทิตตา ทองสุก น้ำแอร์หยด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/20/2024
2/24/2024
oaswcs
8105
ปานไพลิน ธรรมนาม ทำลิปสติกกับตูดหวีผม ตกลงไปในท่ออ่างล้างหน้าค่ะ ขอโทษค่ะTT ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/19/2024
2/23/2024
oaswcs
4417
ณิชานันท์ นามสอน เปิดแอร์แล้วมีแต่ลมค่ะ ดำเนินการแล้ว
2/19/2024
2/21/2024
oaswrs
6412
พรกนก เอมจิตต์ ปลั๊กไฟของโต๊ะเตียงที่ 2 เสียค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/19/2024
2/23/2024
oaswcs
3216
พชรพัทธ์ หาญพละ แอร์ไม่เย็นมา2วันแล้วครับ จ้างเหมา
2/19/2024
2/21/2024
oaswrs
8502
อัญมณี เกตุจินดา ชักโครกมีปัญหา น้ำกดไม่ค่อยลงค่ะT T ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/19/2024
2/22/2024
oaswcs
6303
อรธิดา บรรดิษ ไฟโต๊ะขาดค่ะ เปิดไม่ติดเลย ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/19/2024
2/22/2024
oaswcs
6215
สุชาวดี ยศปราณี ไฟหน้าห้องน้ำเปิดไม่ติด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/18/2024
2/22/2024
oaswcs
8116
ชมพูนิก ภัทรปริสุทร์ หลอดไฟที่โต๊ะเตียง 3 ติดๆดับๆค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/18/2024
2/22/2024
oaswcs
2511
วรินทร นิ่มนวล -พัดลมส่วนกลาง อาคาร2 เสียทุกชั้น -หลอดไฟทางเดินตรงบันไดทางขึ้นชั้น4เสีย ดำเนินการแล้ว
2/17/2024
2/21/2024
oaswrs
7217
อัญชิสา จันทร์ประดิษฐ์ ไฟหน้ากระจกและไฟกลางห้องดับรวมเป็น 2 หลอด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/17/2024
2/22/2024
oaswcs
1108
ธนภัทร สว่างเนตร ลูกบิดประตูพัง บิดได้เเต่เปิดไม่ได้ ดำเนินการแล้ว
2/16/2024
2/21/2024
oaswrs
5107
Hsu Myat Noe The light bulbs from the study table do not work anymore. Both the lights from table 3 and 4. We want new bulbs. ดำเนินการแล้ว
2/16/2024
2/21/2024
oaswrs
5107
Phu Pyae Sone MON Electric light at table1 and 2 are broken.Please repair quickly as the exam is coming. ดำเนินการแล้ว
2/16/2024
2/21/2024
oaswrs
8207
กุลณัฐ บุญรัตนกรกิจ เปลี่ยนฝักบัว เพราะน้ำรั่ว เปลี่ยนฝารองนั่งโถส้วมด้วยค่ะ🙇🏻‍♀️ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/16/2024
2/22/2024
oaswcs
3213
รุ่งวิกรัย เพ้ยจันทึก แอร์ไม่เย็น ดำเนินการแล้ว
2/16/2024
2/21/2024
oaswrs
8201
ไอลดา วันนา ไฟห้องอาบน้ำกระพริบ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/16/2024
2/22/2024
oaswcs
8502
อัญมณี เกตุจินดา ซิงค์ตันค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
2/15/2024
2/22/2024
oaswcs
4206
ปิ่นธิชัย จันณรงค์ ไฟกลางห้องเสียค่ะ แล้วก็ซิงค์ล้างหน้าตันค่ะ น้ำไหลช้ามากๆเลย ดำเนินการแล้ว
2/15/2024
2/17/2024
oaswrs
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
กลับหน้าหลัก