ระบบแจ้งซ่อม หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

รายการที่ออกให้บริการแล้ว
ห้อง
ผู้แจ้ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
บันทึกซ่อม/ผลดำเนินงาน
วันแจ้งซ่อม
วันซ่อม
จนท/ซ่อม
8205
กชพรรณ ขอแก้ว ไฟเตียงสอง เสีย ยังไม่ได้ซ่อม แต่ในระบบบอกว่าซ่อมแล้ว? ทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ซ่อม ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/26/2023
9/30/2023
oaswcs
1503
ธนเชษฐ์ พุทธจักรศรี หลอดไฟห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ ขาด ดำเนินการแล้ว
9/26/2023
9/27/2023
oaswrs
8521
เจนจิรา บุญมา หลอดไฟโต๊ะ4เสีย ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8305
ณัฐชา ลือไธสง ฝักบัวห้องน้ำ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8305
ณัฐชา ลือไธสง ไฟโต๊ะเสีย ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8203
ไอลดา วาลมูลตรี สายชำระพังค่ะ กดฉีดไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8203
อัญชิสา นุ่มน้อย สายชำระพัง ที่กดฉีดน้ำมันหลุดออกมาแล้วกดไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8318
เกตุสุดา ทบแก้ว ไฟห้องอาบน้ำพังค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
8208
ธัญทิพย์ จันทร์โยชน์ ไฟห้องน้ำไม่ติด ติดแต่กระพริบ พื้นหน้าห้องอาบน้ำหลุดแล้ว ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/25/2023
9/29/2023
oaswcs
4409
สุธีมนต์ ลิตตา ไฟในห้องเสีย ดำเนินการแล้ว
9/25/2023
9/26/2023
oaswrs
5124
ฐรัชยา แก้วทองสกุล ไฟที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ติด ดำเนินการแล้ว
9/25/2023
9/26/2023
oaswrs
2308
ณัฐนนท์ ถาวร 1.ท่ออ่างล้างหน้าตัน ทำให้น้ำไม่ไหลได้ช้า ช่วยซ่อมหน่อยครับ 2.สายฉีดน้ำในห้องน้ำ น้ำไหลเป็นหยดๆ อยากให้ซ่อมหน่อยครับ ดำเนินการแล้ว
9/24/2023
9/26/2023
oaswrs
8203
กนกนันท์ จรรยาลักษณ์ ไฟที่โต๊ะเตียง 3 เสียค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/24/2023
9/28/2023
oaswcs
1407
พันธุ์ธัช สุวรรณวัฒนะ ช่างมาซ่อมแล้วพอเปิดวันแรกกลับมาเย็นครับ วันต่อไปกระพริบเลข 13 เหมือนเดิม มีแต่ลมร้อนออกมาครับ ดำเนินการแล้ว
9/24/2023
9/26/2023
oaswrs
8204
ชญาดา ปราบเสร็จ อ่างล้างหน้าน้ำระบายไม่ดี ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/23/2023
9/28/2023
oaswcs
8207
กุลณัฐ บุญรัตนกรกิจ ส้วม เวลากดน้ำ บางครั้งก็ลงช้า บางครั้งไม่ลง มาเปลี่ยนซ่อมให้ทีนะคะ🥺🥺🥺🥺 ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/23/2023
9/28/2023
oaswcs
3306
ณัฐพงษ์ ชนะบุญ 1.มือหมุนบานเกล็ดเสีย เปิดปิดไม่ได้คร้บ 2.พื้นลิ้นชักตู้3 ไม้หลุดยุบ ดำเนินการแล้ว
9/23/2023
9/26/2023
oaswrs
3511
คณิศร กว้างนอก ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล ดำเนินการแล้ว
9/23/2023
9/26/2023
oaswrs
8320
ปวีณ์ธิดา แผนใหญ่ ท่อที่อ่างล้างหน้าตัน ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/23/2023
9/28/2023
oaswcs
2515
สิรภัทร พรหมฉ่ำ ไฟห้องน้ำเสีย ไฟอ่างล้างหน้าเสีย ดำเนินการแล้ว
9/23/2023
9/26/2023
oaswrs
3310
ชินภัทร บุตรโคตร แอร์มีเสียงดังผิดปกติเป็นบางช่วงเวลาเริ่มกลับมาทำความเย็นอีกครั้งถึงดัง(เริ่มมีเสียงดังหลังจากเข้าล้างแอร์) ดำเนินการแล้ว
9/22/2023
9/23/2023
oaswrs
2308
ฐิติกร ชี้แจง อ่างล้างหน้าอุดตัน น้ำไหลลงท่อช้า ดำเนินการแล้ว
9/22/2023
9/26/2023
oaswrs
8517
พิมลรัตน์ สกุลหอม ไฟห้องน้ำเสีย ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/21/2023
9/28/2023
oaswcs
3518
ณัฐพงศ์ นิลสว่าง 1.แอร์มีน้ำหยดหลังจากช่างเข้าล้าง 2.หลอดเพดานเหนือเตียงนอนกดเปิดแล้วติดช้า ดำเนินการแล้ว
9/21/2023
9/23/2023
oaswrs
7116
ปทุมทิพย์ เรืองประทุม อ่างล้างหน้าตันและฟักบัวน้ำไหลตลอดเวลาเหมือนวาวจะหลวม ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/21/2023
9/25/2023
oaswcs
2312
วัชรพงษ์ โชคปัญญาพงษ์ มอเตอร์สวิงค์แอร์เสียครับ ช่วยซ้อมให้หน่อยครับ จ้างเหมา
9/21/2023
9/27/2023
oaswrs
3109
ภูริช พุ่มทับทิม ที่กดชักโครกเสีย ดำเนินการแล้ว
9/21/2023
9/22/2023
oaswrs
3511
จิระวงศ์ ใจจักร์ธรรม แอร์ปรัลอุณหภูมิไม่ได้ จ้างเหมา
9/21/2023
9/22/2023
oaswrs
3511
จิระวงศ์ ใจจักร์ธรรม ฝ้าเพดานรั่ว ขึ้นว่ามาซ่อมแล้วแต่ยังไม่มาซ่อมครับ จ้างเหมา
9/21/2023
9/22/2023
oaswrs
4415
ญาณิศา นิจพงษ์ ประตูห้องเปิดไม่ได้ ดำเนินการแล้ว
9/20/2023
9/22/2023
oaswrs
8213
ณัฐวรรณ ทิพย์ธัญญา หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือเสีย เปิดไม่ติดค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/20/2023
9/28/2023
oaswcs
6319
ณัฐนิชา วังสองชั้น แอร์ไม่ค่อยเย็นเลยค่ะ ลองปรับอุณหภูมิประมาณ 20 องศา ก็ยังไม่ค่อยเย็นค่ะรบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/20/2023
9/26/2023
oaswcs
3216
พชรพัทธ์ หาญพละ ไฟห้องน้ำเสีย เปิดไม่ติดครับ ดำเนินการแล้ว
9/20/2023
9/22/2023
oaswrs
8305
เมธาวี สายพันธ์ ฝักบัวรั่ว ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/20/2023
9/28/2023
oaswcs
5504
จารุนันท์ ปินะกะสา หลอดไฟ หน้ากระจกไฟไม่ติด ดำเนินการแล้ว
9/20/2023
9/22/2023
oaswrs
8302
รภัทร ทองยิ่งสกุล ราวแขวนผ้าในตู้เสื้อผ้าหลุด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/20/2023
9/28/2023
oaswcs
5323
ภัทราพร สุดอ่อน โต๊ะ 4 ปลั๊กของโต๊ะมันช๊อต ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswrs
3311
กฤติธี รุ่งเรือง กุญเเจห้องตกท่อซิงค์ล้างหน้า ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswrs
3208
วัชรพงษ์ เนื่องความดี 1.ยาแนวฐานชักโครกที่เปลี่ยนใหม่หล่อนหลุดโยก ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswrs
7221
รุ่งระพิน ธรรมรักษ์ ไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือเปิดไม่ติด ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/19/2023
9/25/2023
oaswcs
2211
อมรเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีน้ำซึมลงมาจากเพดานห้อง ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
7306
ชัญญานุช ฉายลิ้ม ไฟที่โต๊ะอ่านนสเปิดไม่ติด โต๊ะที่3ค่ะ ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswcs
7101
ชฎาภรณ์ เชื้อจอหอ หัวฝักบัวอาบน้ำแตก ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswcs
5417
จุฑามาศ สนิทมัจโร ฝักบัว กับสายชำระ ฝักบัวน้ำไหลเบา มีนำ้ไหลๆหยุดๆหลังจากเปิด สายฉีดชำระน้ำไหลเวลา สายเหลืองเก่ามากไม่ไหว เปลี่ยนให้ด้วยค่า ด่วนๆๆ ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
5417
จุฑามาศ สนิทมัจโร ฝักบัว กับสายชำระ ฝักบัวน้ำไหลเบา มีนำ้ไหลๆหยุดๆหลังจากเปิด สายฉีดชำระน้ำไหลเวลา สายเหลืองเก่ามากไม่ไหว เปลี่ยนให้ด้วยค่า ด่วนๆๆ ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
2409
ธีรัตม์ เกษมสุขสมบูรณ์ แอร์มอเตอร์คอร์เย็นเสียงดัง ใกล้พังแล้ว ลิ้นชักใต้ตู้พัง ใช้งานไม่ได้ จ้างเหมา
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
7420
ชลธิชา ชัยสวัสดิ์ หลอดไฟที่ห้องเสีย1หลอดค่ะตรงโต๊ะที่นั่ง ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้ว
9/19/2023
9/22/2023
oaswcs
3317
ณัฐชนน เลิศหงิม -แอร์เสียงดังผิดปกติหลังจากล้าง -มือหมุนบานเกล็ดเสียเปิดไม่ได้ ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
5203
มยุรา จำปาศรี ที่ฉีดก้นมันพังค่ะ ช่วยมาเปลี่ยนให้ด้วยนะค่ะ ตอนนี้ต้องการที่ฉีดมากเลยค่ะ ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
3506
ศิลปชัย อ้นวงค์ แอร์มีแต่ไอออกไม่มีความเย็นส่งออกมา มีไอน้ำเกาะรอบๆ ไม่มีกลิ่นไหม้ มาดูให้หน่อยครับ ดำเนินการแล้ว
9/19/2023
9/20/2023
oaswrs
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
กลับหน้าหลัก