ระบบแจ้งซ่อม หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

รายการที่รอดำเนินการหรือรอวัสดุ
ห้อง
ผู้แจ้ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
บันทึกซ่อม/ผลดำเนินงาน
วันแจ้งซ่อม
วันซ่อม
จนท/ซ่อม
6206
ธีริศรา ตีโยบลานนท์ พนังห้องขึ้นรา ได้แจ้งทางหอพักทราบดำเนินการแก้ไขต่อไป
12/26/2023
12/30/2023
oaswcs
8422
อรรถวดี เลาหรุ่งชัยฤทธิ์ ต้องการให้มาเช็คผนังในห้องค่ะ ว่ามีพวกเชื้อราขึ้นไหม แถวผนังที่ติดเตียงทั้ง2ฝั่ง เนื่องจากในห้องพบสิ่งของขึ้นราบ่อยครั้ง หาขึ้นราอยากให้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ ได้แจ้งทางดูแลหอพักนิสิตทราบและแก้ไขต่อไป
11/1/2023
12/2/2023
oaswcs
6512
สิริยากร มากนาสัก ทำความสะอาดขี้นกที่ระเบียงห้อง
9/2/2023
9/10/2023
oaswcs
6224
ธนิดา ตติวรรณรัตน์ ประตูห้องพองทั้งด้านนอกและด้านใน จะรูสึกปิดไม่ค่อยสนิทและมีเสียง (ช่างเคยถ่ายรูปไปแล้ว) รอทำเรื่องจ้างเหมา
8/31/2023
9/10/2023
oaswcs
6312
ปิยธิดา สุวรรณดี เพดานห้องน้ำมีน้ำไหลออกมา หยดตลอดเวลา เหมือนเพดานกำลังจะหลุดมา ค่ะ ( แจ้งหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข) รอทำเรื่องจ้างเหมา
8/16/2023
8/19/2023
oaswcs
7102
กษมา ตันติพงศ์ น้ำซึมจากด้านบน ทำให้ผนังมีรอยน้ำ รอทำเรื่องจ้างเหมา
8/15/2023
8/24/2023
oaswcs
6407
มนรดา ทองอยู่ น้ำรั่วมาจากชั้นบน กำแพงด้านข้างห้องน้ำแต่อยู่ด้านนอกนะคะ มาด่วนๆเลยนะคะ รอทำเรื่องจ้างเหมา
7/15/2023
8/19/2023
oaswcs
6312
พรลภัส โมราถบ 1.แอร์ไม่เย็น เปิดแล้วไม่มีลมออกมา (เคยมาซ่อมแล้ว พอเปิดได้อยู่ 2 วัน มีเสียงดังมากๆ เลยไม่ค่อยเปิด แล้วก็กลับมาไม่มีลมอีกเลย) 2.ฝ้ารั่ว บริเวณห้องชักโครก มีน้ำรั่วมาจากด้านบนตลอดเวลา รอทำเรื่องจ้างเหมา
7/11/2023
8/19/2023
oaswcs
7112
อรณิชา พลอยสารี ล้างจานกระเบื้องอยู่เเล้ว มันลื่นทำหลุดมือ หล่นร่วงที่ซืงค์ ซิงเป็นรูโบ๋เลยค่า หนูขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจนะคะ🙏🏻😭😭 ต้องรอการเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่
12/13/2022
12/16/2022
oaswcs
7207
ธนสิตา เชื้อปรางค์ เพดานที่ห้องขึ้นราค่ะรบกวนมาดูให้หน่อยค่ะ ได้แจ้งให้หัวหน้างานทราบแล้ว จะดำเนินการแก้ไขต่อไป
10/28/2022
11/5/2022
oaswcs
6112
วัชรพัทน์ อาจหาญ น้ำแอร์หยดค่ะ แจ้งไปตั้งแต่วันที่ 29 แล้วค่ะ ได้แจ้งทางผู้รับเหมาเข้าตรวจเช็คแก้ไขให้แล้ว
10/9/2022
10/13/2022
oaswcs
6412
นริศรา พวงทอง แอร์เสียงดังมากค่ะ + อ่างล้างหน้าท่อตัน ได้แจ้งทางผู้รับเหมาเข้าตรวจเช็คแก้ไขให้แล้ว
10/9/2022
10/13/2022
oaswcs
8108
นงนภัส เลิศวิศาล แอร์เสียงดังมากค่ะ เวลาเปิดไม่เย็นเหมือนมีแต่ลมเลยค่ะ ได้แจ้งให้ช่างล้างแอร์ทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
10/1/2022
10/4/2022
oaswcs
6112
วัชรพัทน์ อาจหาญ น้ำแอร์หยด ทั้งตอนเปิดและปิด ได้แจ้งทางผู้รับเหมาเข้าตรวจเช็คแก้ไขให้แล้ว
9/29/2022
10/13/2022
oaswcs
8208
วาริณี เจียมสวัสดิ์พันธ์ ช่วยทำความสะอาดห้องทัังห้องเนื่องจาราขึ้นเต็มทั่วห้อง บนเพดานจะเป็นขลุ่ยๆสีขาวๆและสีดำ เนื่องจากครั้งที่แล้วแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแค่จุดที่เป็นรอยน้ำซึม หมายเหตุ ช่วยเข้ามาทำความสะอาด ช่วงวันจันทร์เช้า หรือ อังคารเช้า หรือ วันศุกร์และเสาร์สามารถเข้ามาทำได้ทั้งวัน ได้แจ้งทางหัวหน้างานรับทราบแล้ว รอดำเนินการต่อไป
9/21/2022
9/27/2022
oaswcs
6109
ศศิชา ทิพย์ทอง ฝ้าเพดานมีน้ำรั่ว ต้องไปตรวจสอบห้องนำ้ด้านบนครับ
9/8/2022
9/10/2022
oaswcs
6215
อารียา ไพศาลธรรม อยากให้ปะยาแนวกระเบื้องพื้นห้องอาบน้ำค่ะ จะดำเนินการแก้ไข้ให้ช่วงปิดภาคเรียน
4/5/2022
4/7/2022
oaswcs
6521
ระวี ตั้งสมสุข แอร์ไม่เย็น เปิดพัดลมช่วยแล้วแต่30-31ตลอด เหมือนฝุ่นเยอะเปิดแอร์แล้ว คัดจมูกตลอด รอช่างเข้าแก้ไข
7/5/2021
7/6/2021
oaswcs
7410
ปณชนก ไชยเดช น้ำหยดจากเพดานในห้องอาบน้ำ รอจ้างเหมาบริการ
1/17/2021
1/19/2021
oaswcs
7221
จิดาภา ประชา พื้นห้องอาบน้ำรั่วลงไปชั้นข้างล่าง อ่างล้างหน้าท่อตันอีกแล้วค่าา รอจ้างเหมาบริการ
12/23/2020
1/6/2021
oaswcs
หน้า 1 2 3 4 5 กลับหน้าหลัก