ประกาศ

*** ระบบเปิดจองห้อง ภาคต้น ปี 2567***

**นิสิตต้องชำระค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือน มกราคม 67 ถึงจะสามารถจองห้องพักได้***

วันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2567 จองห้องเดิม

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2567 จองย้ายห้องและ(ห้องเดิมจองได้ถ้าห้องยังว่างอยู่) (ระบบเปิด09.00น. เป็นต้นไป)

วันที่ 1-10 มีนาคม 2567 นิสิตหอนอกจอง (ระบบเปิด09.00น.เป็นต้นไป)

***ชำระเงิน 1-10 มีนาคม 2567เท่านั้น***

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

 

เวลา 16:44:21

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623