ประกาศ

*** ระบบเปิดจองห้อง ภาคต้น ปี 2566***

วันที่ 1-10 มีนาคม 66 ห้องเดิม

วันที่ 11-17 มีนาคม2566 จองย้ายห้อง

ชำระเงิน 1-30 มีนาคมเท่านั้น

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

เวลา 01:35:51

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623