ประกาศ

*** ระบบเปิดจองห้อง เวลา 09.00 น. ภาค ต้น ปี 2566***

จองห้องเดิมวันที่ 1-10 มีนาคม 2566

จองย้ายห้อง วันที่ 11-30 มีนาคม 2566

(ภาคภาษาอังกฤษ/ภาคนานาชาติ ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักนิสิตเพื่อจองห้อง)

กำหนดวันชำระเงินวันที่ 1-30 มีนาคม 2566 เท่านั้น

*** ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ ***

เวลา 07:41:01

*ใช้ Username และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
Username :
* เช่น b60xxxxxxxx
Password :
*ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการจองห้อง
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623